Liselerde Sayısal Ders Konuları


sayisal-hedef-basari

MATEMATİK DERS KONULARI

9. Sınıf
Mantık
1. Önermeler
2. Bileşik Önermeler
3. Açık Önermeler
4. İspat Yöntemleri
Kümeler
1. Kümelerde Temel Kavramlar
2. Kümelerde İşlemler
Bağıntı, Fonksiyon ve İşlem
1.        Kartezyen Çarpım
2.        Bağıntı
3.        Fonksiyon
4.        İşlem
5.        Fonksiyonlarda İşlemler
Sayılar
1.        Doğal Sayılar
2.        Tam Sayılar
3.        Modüler Aritmetik
4.        Rasyonel Sayılar
5.        Gerçek Sayılar
6.        Mutlak Değer
7.        Üslü Sayılar
8.        Köklü Sayılar
9.        Problemler
10. Sınıf
Polinomlar
1. Polinomlar
2. Polinomlar Kümesinde İşlemler
3. Çarpanlara Ayırma
4. Rasyonel İfadeler ve Denklemler
İkinci Dereceden Denklemler Eşitsizlikler Fonksiyonlar
1.İkinci Dereceden Denklemler
2.Eşitsizlikler
3.İkinci Dereceden Fonksiyonlar
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
1.       Permütasyon
2.       Kombinasyon
3.       Binom Açılımı
4.       Olasılık
Trigonometri
1. Yönlü Açılar
2. Trigonometrik Fonksiyonlar
3. Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
4. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
5. Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
6. Toplam ve Fark Formülleri
7. Trigonometrik Denklemler
11. Sınıf
Karmaşık Sayılar
1. Karmaşık Sayılar
2. Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi
Logoritma
1.  Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu
2.  Üslü ve Logaritmalı Denklemler ve Eşitsizlikler
Tümevarım ve Diziler
1. Tüme Varım
2. Toplam ve Çarpım Sembolü
3. Diziler
4. Aritmetik ve Geometrik Dizi
Matris Determinant ve Doğrusal Denklem Sistemleri
1. Matrisler
2. Doğrusal Denklem Sistemleri
3. Determinantlar
4. Doğrusal Denklem Sistemleri
12. Sınıf
Fonksiyonlar
1. Fonksiyonlar
2. Fonksiyonların Tanım Kümesi
3. Parçalı Fonksiyonlar
4. Mutlak Değer Fonksiyonu
Limit ve Süreklilik
1. Limit
2.Süreklilik
Türev
1. Türev
2. Türevin Uygulamaları
İntegral
1. Belirsiz İntegral
2. Belirli İntegral
3. Belirli İntegralin Uygulamaları

FİZİK DERS KONULARI

9. SINIF
1. Ünite: Fiziğin Doğası
2. Ünite: Enerji
3. Ünite: Madde ve Özellikleri
4. Ünite: Kuvvet ve Hareket
5. Ünite: Elektrik ve Manyetizma
6. Ünite: Dalgalar

10. SINIF
1. Ünite: Madde ve Özelikleri
2. Ünite: Kuvvet ve Hareket
3. Ünite: Elektrik
4. Ünite: Modern Fizik
5. Ünite: Dalgalar

11. SINIF
1. Ünite: Madde ve Özelikleri
2. Ünite: Kuvvet ve Hareket
3. Ünite: Manyetizma
4. Ünite: Modern Fizik
5. Ünite: Dalgalar
6. Ünite: Yıldızlardan Yıldızsılara

12. SINIF
1. Ünite: Madde ve Özelikleri
2. Ünite: Kuvvet ve Hareket
3. Ünite: Elektrik ve Elektronik
4. Ünite: Dalgalar
5. Ünite: Modern Fizik
6. Ünite: Atomdan Kuarklara
7. Ünite: Fiziğin Doğası

KİMYA  DERS  KONULARI

9. SINIF
1. ÜNİTE: Kimyanın Gelişimi
2. ÜNİTE: Bileşikler
3. ÜNİTE: Kimyasal Değişimler
4. ÜNİTE: Karışımlar
5. ÜNİTE: Hayatımızda Kimya
10. SINIF
1. ÜNİTE: Atomun Yapısı
2. ÜNİTE: Periyodik Sistem
3. ÜNİTE: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
4. ÜNİTE: Maddenin Hâlleri
5. ÜNİTE: Karışımlar
11. SINIF
1. ÜNİTE : Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji
2. ÜNİTE: Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge
3. ÜNİTE: Çözeltilerde Denge
4. ÜNİTE: Elektrokimya
5. ÜNİTE: Çekirdek Kimyası
12. SINIF
1. ÜNİTE: Elementler Kimyası
2. ÜNİTE: Organik Kimyaya Giriş
3. ÜNİTE: Organik Reaksiyonlar
4. ÜNİTE : Organik Bileşik Sınıfları

BİYOLOJİ DERS KONULARI

9. SINIF
1.       Hücre, Organizma ve Metabolizma
Hücre
Hücrelerin Karşılaştırılması ve Hücresel Organizasyon
2.  Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik
Canlıların Sınıflandırılması
Canlılar Âlemi
Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Korunması
3. Bilinçli Birey – Yaşanabilir Çevre
Çevre Sorunları
Atatürk’ün Doğa ve Çevre Anlayışı

10. SINIF
1. Canlılarda Enerji Dönüşümü
2. Hücre Bölünmesi ve Üreme
3. Ekosistem Ekolojisi

11. SINIF
1. Bitki Biyolojisi
2. Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
3. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

12. SINIF
1. Hayvan Biyolojisi ve İnsan
2. Hayatın Başlangıcı ve Evrim
3. Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu

GEOMETRİ DERS KONULARI

9. SINIF
I.Ünite Temel Geometrik Kavram ve Koordinat-Geometriye Giriş
Nokta, doğru, doğru parçası, ısın, düzlem ve uzay kavramları
Koordinat doğrusu
Düzlemde dik koordinat sistemi
Analitik düzlemde vektör
Açı ve Açı Ölçüsü
Analitik düzlemde bir doğrunun denklemleri

II. Ünite : Çokgenler ve Düzlemde Kaplamalar
Çokgenler
Çokgenlerin cevre uzunlukları ve çokgensel bölgelerin alanları
Üçgenlerde eslik teoremleri
Düzlemde dönüşümler ve çokgenlerle kaplamalar
Üçgenlerde benzerlik teoremleri

III. Ünite : Dik Pirizmalar ve Piramitler
Birim küplerle oluşturulan yapıların izometrik ve dik görüntü (ortografik) çizimleri
Dik prizma ve dik piramit
Dik prizmaların ve dik düzgün piramitlerin yüzey alan bağıntıları
Dik prizmaların ve dik piramitlerin hacim bağıntıları

IV. Ünite : Çember ve Daire
Çember ve çemberde açı, çemberin cevre uzunluğu
Dairenin ve daire diliminin alanı

V. Ünite : Dik Dairesel Silindir, Dik Dairesel Koni ve Küre
Dik dairesel silindir , yüzey alanı ve hacim bağıntıları
Dik dairesel koni, yüzey alanı ve hacim bağıntıları
Küre, hacim ve yüzey alan bağıntıları

10. SINIF
I. Düzlem Geometride Temel Elemanlar Ve İspat Biçimleri
II. Düzlemde Nokta, Doğru Ve Vektörler
III. Koordinat Sistemleri
IV. Doğrular
V. Üçgenler
VI. Dönüşümlerle Geometri

11. SINIF
I. ÜNİTE: Dörtgenler
II. ÜNİTE: Özel Dörtgenler
III. ÜNİTE: Çokgenler
IV. ÜNİTE: Çember
V. ÜNİTE: Konikler

ANALİTİK GEOMETRİ DERS KONULARI

DOGRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
Amaç—1: Analitik Düzlemde Uzaklığı Kavrayabilme.
Amaç—2. Analitik Düzlemde Uzaklık ile İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—3: Analitik Düzlemde Doğru Denklemini Kavrayabilme.
Amaç—4: Doğrunun analitik incelenmesi ile ilgili uygulama yapabilme.
Amaç—5: Çemberi Analitik Olarak Kavrayabilme.
Amaç—6: Çember ile İlgili Uygulama Yapabilme.

DÜZLEMDE VEKTÖRLER
Amaç—1: Yönlü Doğru Parçasını ve Vektörü Kavrayabilme.
Amaç—2: Yönlü Doğru Parçaları ile Uygulama Yapabilme.
Amaç—3: Vektörlerle Yapılan İşlemleri Kavrayabilme.
Amaç—4: Vektörlerle Yapılan İşlemlerin Geometrik Yorumuyla İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—5: Analitik Düzlemde Vektörü Kavrayabilme.
Amaç—6: Analitik Düzlemde Vektörlerle İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—7: Vektörler Kümesinde Vektörlerin Lineer Bileşimini kavra-yabilme.
Amaç—8: Vektörler Kümesinde Vektörlerin Lineer Bileşimi ile İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—9: Vektörlerde İç Çarpım İşlemini Kavrayabilme.
Amaç—10: Vektörlerde İç Çarpım İşlemi ile İlgili Uygulama Yapabilme.


ANALİTİK GEOMETRİ 2

KONİKLERİN ANALİTİK İNCELEMESİ
Amaç—1: Elipsi Analitik Olarak Kavrayabilme.
Amaç—2: Elips ile İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—3: Hiperbolü Analitik Olarak Kavrayabilme.
Amaç—4: Hiperbol ile İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—5: Parabolü Analitik Olarak Kavrayabilme.
Amaç—6: Parabol ile İlgili Uygulama Yapabilme.
UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELEMESİ
Amaç—1: Uzayda Dik Koordinat Eksenlerini Kavrayabilme.
Amaç—2: Uzayda Dik Koordinat Eksenleri ile İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—3: Uzayda Vektörleri Kavrayabilme.
Amaç—4: Uzayda Vektörlerle İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—5: Vektörlerde Öklid İç Çarpımı İşlemini Kavrayabilme.
Amaç—6: Vektörlerde İç Çarpım İşlemiyle İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—7: Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemlerini Kavrayabilme.
Amaç—8: Uzayda Doğru ve düzlem Denklemleri ile İlgili Uygulama Yapabilme.
Amaç—9: Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümünü ve Bu Çözümlerin Geometrik Anlamlarını Kavrayabilme.
Amaç—10: Lineer Denklem Sistemleri ile İlgili Uygulama Yapabilme.